Gratis verzending orders boven €50 (in NL & BE)

Gratis verzending orders boven €50 (in NL & BE)

Wettelijke kennisgeving


Garantie

Creative Lab Amsterdam garandeert dat haar producten vrij zijn van defecten. Creative Lab Amsterdam geeft garantie voor vakmanschap bij normaal gebruik en service voor een periode van een jaar vanaf de aankoopdatum. Creative Lab Amsterdam behoudt zich het recht voor om het beschadigde product te inspecteren voordat het enige verplichting heeft onder deze beperkte garantie. Alle verzendkosten voor inspectie zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper. Creative Lab Amsterdam zal naar eigen keuze het product repareren of vervangen wat onder deze garantie valt. Creative Lab Amsterdam is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie of onderhoud. Onze garantie geldt voor producten die alleen zijn gekocht door de oorspronkelijke koper.

 

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is veroorzaakt door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op vergoeding is in ieder geval het maximale bedrag van het bestelde en betaalde product.